Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów

UWAGA! Zapisy na czerwcowy termin (18 czerwca 2019 roku) egzaminu z języka angielskiego dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym ani też nie był językiem wykładowym na studiach wyższych, a które nie posiadającą żadnego z certyfikatów wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały rekrutacyjnej, są już zamknięte.

Kolejny egzamin odbędzie się we wrześniu - część pisemna 4 września 2019 r. , a część ustna w zależności od liczby kandydatów - 5-6 września 2019 r. Będzie to termin dedykowany tylko kandydatom do szkoły doktorskiej. Osoby, które zapisały się na 9 września 2019 r. (termin podany wcześniej przez CJO) zostaną automatycznie przepisane na termin wcześniejszy.

Zapisy na egzamin przyjmowane są w Cetrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej

Zgodnie z informacją otrzymaną z CJO lista z wynikami zostanie udostępniona tuż po zakończeniu egzaminu, a certyfikaty wydane zostaną w ciągu dwóch tygodni. Zgodnie z tabelą opłat koszt wydania certyfikatu dla studenta lub pracownika PG wynosi 25 zł, a dla osoby spoza PG - 100 zł.