Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 1 października o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Michał Kleiber, profesor PAN, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, prezydent ECCOMAS (European Community of Computational Methods in Applied Sciences).

Centralna uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki rozpocznie się wystąpieniem prof. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej. Tradycyjnie podczas uroczystości odbędzie się immatrykulacja studentów i doktorantów. Ślubowanie złożą najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele poszczególnych wydziałów – 18 studentów oraz dyscyplin – 14 doktorantów.

Więcej informacji znajduje się tutaj.