Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja 2021/2022

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 25 marca rozpoczynamy akcję ankietyzacji - zgłaszania się kandydatów na promotorów doktorantów w Szkole Doktorskiej na r. a. 2021/2022. 
Do 7 kwietnia, nauczyciele akademiccy, którzy chcą pełnić funkcję promotora, mają możliwość wypełnienia i wysłania ankiety. W dniach 25 marca – 11 kwietnia przedstawiciele dyscyplin/instytutów mają możliwość weryfikacji otrzymanych ankiet. Radzimy jednak nie czekać do ostatniej chwili ze składaniem ankiety, gdyż może ona zostać skierowana do poprawy i w przypadku przekroczenia terminu - nieujęta na liście kandydatów na promotorów.

Ankieta potencjalnego promotora dla nauczycieli akademickich z Politechniki Gdańskiej, wypełniana jest i weryfikowana elektronicznie, w systemie MojaPG, w aplikacji Nauka. Prosimy o sprawdzanie cyklicznie statusu ankiety w systemie i na bieżąco swojej skrzynki mailowej.

Kandydaci na promotorów z Instytutów PAN wypełniają ankiety w pliku word. Ankiety weryfikowane są „ręcznie” przez przedstawicieli instytutu, a następnie przesłane zbiorczo drogą mailową do Biura Szkoły.  
 UWAGA! Ankietę należy wypełnić w języku angielskim.
 Instrukcje wypełniania ankiet znajdują się w zakładce  Dla promotorów (dostęp po zalogowaniu jak do MojaPG).

Instrukcje zawierają także cenne informacje dla kandydatów na promotorów. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przystapieniem do wypełniania ankiety.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych, uprzejmie prosimy o kontakt z helpdesk.