Nabór wniosków w programie Titanium Supporting International Patent Applications

Program Titanium stanowi element realizacji zadań programu IDUB. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku.
 
Termin składania wniosków: 31.03–15.06.2021 r.
 
Beneficjenci: pracownicy, doktoranci lub studenci PG.
 
Budżet, warunki finansowania i aplikowania:
  • dofinansowanie jest przyznawane na wynalazki, do których Uczelni będą przysługiwać (w całości lub w części) prawa majątkowe, bez ograniczeń co do komercyjnego wykorzystania wynalazku;
  • dofinansowanie działań wynosi 18 tys. zł brutto, a maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.
Koszty projektu obejmują m.in:
  • badania patentowe;
  • opracowanie dokumentacji zgłoszenia wynalazków;
  • tłumaczenie dokumentacji zgłoszeniowej, opłaty urzędowe.
Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej na adres kuzniewski@pg.edu.pl i papierowej do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG.