Nowa podzakładka "Rozprawa doktorska"

Chcielibyśmy poinformować, że w zakładce Dla doktorantów, została utworzona nowa podzakładka "Rozprawa doktorska" , gdzie podane są informacje, dotyczące sposobu postępowania ws. nadania stopnia doktora, skład osobowy Rad Dziedzin Naukowych i Rad Dyscyplin Naukowych oraz język rozprawy doktorskiej przygotowywanej w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej. 
Zapraszamy do zapoznania się.