Nowe akty prawne na stronie

Chcielibyśmy poinformować, że na naszej stronie, w zakładce >>> Akty prawne >>> Akty wewnętrzene (uczelniane), pojawiły się akty, dotyczące:

* Zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej,
* Powołania członków Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.