Ogłoszenie wyników w I edycji konkursu Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

W oparciu o przedstawioną przez Komisję oceniającą listę rankingową ocenionych wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej na 15 złożonych przez doktorantów wniosków o stypendium FRANCIUM 12 rozpatrzył pozytywnie. Stypendia zostały przyznane w wysokości 2 000 zł miesięcznie na okres 5 miesięcy  tj. od 1 maja 2021 r. do 30 września 2021 r. Stypendia te są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Stypendium uzyskali:
 
lp. nr albumu suma uzyskanych punktów
1 183570 1292
2 157195 250
3 155908 171,2
4 183571 160
5 154476 138
6 148674 106
7 154404 70
8 155371 60
9 146902 51,3
10 154321 50
11 154096 40,8
12 154601 24

 

Więcej informacji na stronie.