Ogłoszenie wyników w I edycji konkursu Polonium International Doctoral Fellowships

W oparciu o przedstawioną przez Komisję oceniającą listę rankingową ocenionych wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej na 13 złożonych przez doktorantów wniosków o stypendiów POLONIUM 12 rozpatrzył pozytywnie.  

Stypendia zostały przyznane w kwocie 5 000 zł (brutto) miesięcznie na okres 16 miesięcy tj. od 1.06.2021 r. do 30.09.2022 r. Stypendia te są opodatkowane.

Lp. nr indeksu decyzja Rektora okres wypłaty wysokość stypendium (brutto)
1 188037 TAK 1.06.2021 - 30.09.2022 5 000
2 188061 TAK 1.06.2021 - 30.09.2022 5 000
3 183702 TAK 1.06.2021 - 30.09.2022 5 000
4 188045 TAK 1.06.2021 - 30.09.2022 5 000
5 188036 TAK 1.06.2021 - 30.09.2022 5 000
6 179471 TAK 1.06.2021 - 30.09.2022 5 000
7 178993 TAK 1.06.2021 - 30.09.2022 5 000
8 91830 TAK 1.06.2021 - 30.09.2022 5 000
9 188035 TAK 1.06.2021 - 30.09.2022 5 000
10 188040 TAK 1.06.2021 - 30.09.2022 5 000
11 179249 TAK 1.06.2021 - 30.09.2022 5 000
12 188049 TAK 1.06.2021 - 30.09.2022 5 000

Więcej informacji tutaj.