Pakiet informacji dla "nowych" doktorantów

1. Zakładka Dla doktorantów - uprzejmie prosimy osoby przyjęte na r. a. 2021/2022 o zapoznanie się z zakładką Dla doktorantów. W poszczególnych podzakładkach na bieżąco zamieszczamy ważne informacje, dotyczące doktorantów Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.   

2. Status doktoranta - przypominamy, że aby uzyskać status doktoranta, odebrać legitymację doktorancką, otrzymać stypendium i zostać zgłoszonym do ZUS, konieczne jest podejście do immatrykulacji i dostarczenie dodatkowych dokumentów pozwalających ustalić prawo do stypendium i ubezpieczenia, a także rezydencję podatkową. Dokumenty będziemy przyjmować przez system moja.pg, a ich lista i dokładna informacja w tym zakresie pojawi się na stronie wkrótce. Dodatkowo w przypadku osób, które:
     a) przedstawiły jedynie zaświadczenie o złożeniu pracy/o obronie - wymagane jest dostarczenie dyplomu, lub 
     b) przebywają za granicą i przedstawiły jedynie skany swoich dokumentów, poświadczających wykształcenie za granicą - wymagane jest dostarczenie do Biura Szkoły Doktorskiej do wglądu oryginałów dokumentów dotyczących swojego wykształcenia za granicą wraz z wymaganą legalizacją/apostille

3.
 Stypendium doktoranckie - każda osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej (za wyjątkiem osób ze stopniem doktora) otrzymuje stypendium doktoranckie. Maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 4 lata. Stypendia te są zwolnione z podatku, ale podlegają składce rentowej i emerytalnej. Więcej informacji na temat stypendium, w tym jego wysokość tutaj. Dla celów ustalenia prawa do ubezpieczenia będziemy przyjmować dokumenty przez system moja.pg. Informacja w tym zakresie pojawi się wkrótce na naszej stronie. Prosimy o cierpliwość.

4. Konto w Moja.PG - osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej proszone są o zapoznanie się z wiadomością wygenerowaną automatycznie przez system eRekrutacja PG, w której pojawia się informacja na temat przydzielonego numeru albumu doktoranta oraz dalszego postępowania. Na Politechnice Gdańskiej funkcjonuje portal uczelniany Moja PG, na którym istnieje możliwość podejrzenia wszystkich swoich danych osobowych, ocen, zmiany hasła oraz złożenia wniosku w sprawie akademika oraz wniosku o wydanie elektronicznej legitymacji doktoranckiej (ELD), dlatego też rejestracja w portalu jest obowiązkowa. W tym celu prosimy o aktywację konta studenckiego z poziomu eRekrutacji lub na stronie moja.pg.edu.pl, podając dane do aktywacji konta zgodne z danymi podanymi podczas rekrutacji oraz numer albumu umieszczony powyżej. Po aktywacji konta zostanie podany Panu/Pani login, który jest niezbędny w celu zalogowania się do portalu. Podany login jest również adresem poczty studenckiej, na który wysyłane są wszelkie komunikaty zarówno z biura szkoły, jak i z portalu. Adres ma postać login@student.pg.edu.pl, a dostęp do poczty możliwy jest przez stronę student.pg.edu.pl. Prosimy o zapamiętanie i nieudostępnianie osobom trzecim loginu i hasła. Zalecaną przeglądarką do korzystania z portalu jest Mozilla Firefox. Po pierwszym logowaniu w Portalu Uczelnianym prosimy o sprawdzenie poprawności swoich danych osobowych oraz o złożenie wniosku w celu wydania elektronicznej legitymacji doktoranckiej (ELD). Wniosek należy złożyć w aplikacji Student w zakładce „Dokumenty” za pomocą opcji „Złóż wniosek”. Jeżeli dane osobowe w systemie są poprawne, należy wybrać rodzaj wniosku „Wydanie ELS/ELD”. Jeśli zaś dane osobowe są błędne, prosimy wybrać rodzaj wniosku „Wydanie ELS/ELD ze zmianą danych osobowych”. W powodzie zgłoszenia (krok 3) proszę wybrać opcję „Wydanie nowej legitymacji”. Przy składaniu wniosku należy załączyć zdjęcie. Zdjęcie powinno być w formacje .jpg i powinno spełniać te same wymagania co zdjęcie do dowodu osobistego. Wszelkie informacje dotyczące zmiany statusu wniosków przychodzą na pocztę studencką oraz są widoczne w portalu (zakładka „Wnioski”). Wydanie legitymacji doktoranckiej powiązane jest z uiszczeniem opłaty – kwota, faktura oraz pozostałe informacje dotyczące płatności są udostępnione w zakładce „Płatności”, opcja „Moje faktury”. Wpłata musi wpływać na indywidualny i unikatowy, specjalnie do tego wygenerowany numer konta bankowego. Po złożeniu wniosku zostanie wygenerowana faktura. Numer faktury (bez dodatkowych danych, takich jak imię i nazwisko czy numer albumu) musi znaleźć się w tytule przelewu. Legitymacja nie zostanie przekazana do produkcji do momentu zaksięgowania w systemie należnej kwoty! Dla własnej wygody doktoranci mogą skorzystać z ePłatności, które są księgowane natychmiastowo. UWAGA: Osoby, które kontynuują naukę na Politechnice Gdańskiej i które posiadają ELD wydaną przez PG nie muszą składać wniosku o ELD. Przysługuje im wcześniej wydana ELD przez PG. Więcej informacji na stronie support.pg.edu.pl.  Dodatkowo w przypadku chęci wystąpienia o akademik wniosek w tej sprawie należy złożyć w aplikacji Student w zakładce „Stypendia” za pomocą opcji „Wnioskuj o świadczenie”. Status swojego wniosku można podejrzeć w zakładce "Moje wnioski". Wnioski przyjmowane są od 13 do 19 września 2021 r. Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/akademik-doktorancki-ds12 W razie problemów z aktywacją konta studenckiego oraz obsługą portalu proszę zapoznać się z instrukcją, która jest dostępna na stronie support.pg.edu.pl lub proszę wypełnić formularz kontaktowy na stronie cui.pg.edu.pl

5. Tworzenie kont pocztowych w formacie „imie.nazwisko@pg.edu.pl” - format adresu pocztowego „imie.nazwisko@pg.edu.pl” należy utworzyć samodzielnie poprzez powtórną aktywację konta z podaniem dotychczasowego hasła używanego do konta w systemie mojaPG. Instrukcję aktywacji konta znajdą Państwo
 tutaj.

Ważne! W punkcie „Typ konta” należy zaznaczyć opcję „Konto studenckie”

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikami Helpdesk CUI.