Przewodniczący Samorządu Doktorantów

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 03/12/2020 r. odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Doktorantów. Nowym przewodniczącym wybrany został mgr inż. Maciej Jasiński, doktorant II roku Szkoły Doktorskiej. Będzie On także reprezentował doktorantów w Senacie Uczelni.

 Ponadto na stronie Samorządu Doktorantów, opublikowany został Protokół głosowania w wyborach do Uczelnianej Rady Doktorantów.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.