Przyporządkowanie elementów planu badawczego do efektów kształcenia - informacja

Bardzo prosimy o zapoznanie się wyjaśnieniem, dotyczącym przyporządkowania elementów planu badawczego do efektów kształcenia (tabela w sekcji 4 Indywidualnego Planu Badawczego).

 

  • Symbole dla I oraz II stopnia 8 poziomu PRK opisane są szczegółowo w Programie Kształcenia w Szkole Doktorskiej - 3.Efekty kształcenia.
     
  • Jednocześnie symbole, które związane są z Indywidualnym Planem Badawczym zestawione są w pkt 3 (Moduł kształcenia rozwijający umiejętności zawodowe związane z prezentacją badań naukowych i obecnością w międzynarodowym obiegu nauki (przygotowujący doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym), realizowany pod opieką naukową promotora w odniesieniu do indywidualnego planu badawczego doktoranta) w powiązaniu z pkt 4 (Ocena śródokresowa) tabeli z rozpisanym Programem kształcenia w szkole doktorskiej (zob. str. 6-7 dokumentu). Są to następujące symbole (kody):
  1. pkt 3 Programu kształcenia: P8U_W, P8S_WG, P8U_U, P8S_UK, P8S_UO, P8U_K, P8S_KK
  2. pkt 4 Programu kształcenia: P8U_W, P8S_WG, P8S_UW, P8S_KR
Te powyższe efekty kształcenia powinny znaleźć się w sekcji czwartej (Przyporządkowanie elementów planu badawczego do efektów kształcenia) w Indywidualnym Planie Badawczym.

Należy też zwrócić uwagę, iż efekty: P8U_W, P8U_U, P8U_K należą do charakterystyk I stopnia, a pozostałe to charakterystyki II stopnia.

Elementy planu badawczego' w sekcji 4 Indywidualnego Planu Badawczego  (IPB) muszą być w pewnym sensie skorelowane z 'zadaniami badawczymi'  (oraz przypisanymi do nich 'wynikami działalności badawczej'), które  zestawione są w sekcji 3 IPB. Elementem planu badawczego może być np. referat konferencyjny lub publikacja.