Stypendia dla młodych naukowców

Tygodnik POLITYKA ogłasza jubileuszową 20. edycję programu stypendialnego dla młodych naukowców – Nagród Naukowych POLITYKI.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy>>>

Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 14 czerwca 2020 r.

Piętnastu finalistów zostanie ogłoszonych na łamach POLITYKI 16 września, zaś nazwiska pięciu stypendystów w październiku.