Stypendia zadaniowe dla doktorantów POWER 3.5 - nabór na rok 2021

Informujemy, że rusza nabór na stypendia zadaniowe na kolejny rok, wypłacane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej".

Harmonogram naboru przedstawia się następująco:

  • 8-28 lutego 2021 - składanie wniosków w sekretariatach wydziałowych
  • 12 marca 2021 - ostateczne listy na Wydziałach- przekazanie do biura projektu p. 520 GB
  • 16 marca 2021 - ogłoszenie wyników
  • 24 marca 2021 - termin składania odwołań
  • 25-30 marca 2021 - spotkanie Centralnej Rady
  • 31 marca 2021 - ostateczna lista stypendialna
Dokumenty:
- Regulamin (pobierz)
- Wzór wniosku (pobierz) z załącznikiem nr 3 ( pobierz)
- Dokumenty przystąpienia do projektu (4 szt) dostępne tutaj: https://pg.edu.pl/power-zip/dokumenty-dla-doktorantow

Proszę pamiętać, że wnioski bez wypełnienia dokumentów przystąpienia do projektu nie będą rozpatrywane.

Kontakt:  mgr Sylwia Sarniak, 
e-mail: sylwia.sarniak@pg.edu.pl
tel.: (058) 347-22-25

******************

Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).