Wstępne listy rankingowe

Na stronie Rekrutacja standardowa na r.akad.2019/2020  opublikowane są wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji.  Listy przyporządkowane są poszczególnym dyscyplinom.