Zwiększenie stypendium doktoranckiego dla doktorantów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 42/2020 z 13 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia w roku akademickim 2020/2021 zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, wysokość zwiększenia, obowiązująca w roku akademickim 2020/2021, wynosi:

1) 237,17 zł brutto dla doktorantów pierwszego roku,
2) 474,34 zł brutto dla doktorantów drugiego roku.