[Aktualizacja z 12.03.2020] Ankiety dotyczące wyboru przedmiotów fakultatywnych

[Aktualizacja z 12.03.2020] 

Na chwilę obecną rozesłano ankiety dotyczące następujących dyscyplin oferujących zgodnie z programem kształcenia zajęcia fakultatywne: NCh, IMa.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dn. 11.03.2020 rekomenduje się wykorzystywanie korespondencji e-mailowej i telefonicznej, w zastępstwie papierowej, wśród pracowników, studentów i doktorantów.

W związku z powyższym prosimy o niedostarczanie do biura szkoły wersji papierowych ankiet wyboru przedmiotów fakultatywnych wygenerowanych z dedykowanego linka przesłanego mailem, a w zamian za to przesyłanie do dn. 13 marca br. ich skanów drogą mailową na adres szkoły: doctoral-school@pg.edu.pl

Szanowni Doktoranci. Bardzo prosimy o regularne sprawdzanie skrzynki mailowej, gdyż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy rozsyłanie ankiet dotyczących wyboru przedmiotów fakultatywnych dla poszczególnych dyscyplin.

Aby wypełnić ankietę, należy kliknąć w link załączony w mailu i postępować zgodnie z instrukcjami.