[Aktualizacja z 13.03.2020] Doktoranci powracający z zagranicy - informacja

Szanowni Doktoranci powracający z zagranicy. 

W razie wystąpienia dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecany jest bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca pobytu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego.
W   Gdańsku jest to Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną (psse.gda.pl) lub najbliższy szpitalny oddział chorób zakaźnych: 
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk

Na podstawie zebranych informacji z wywiadu pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie czy samoobserwacji i pozostanie pod nadzorem epidemiologicznym.

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie na bieżąco do Biura Szkoły Doktorskiej na adres e-mail: doctoral-school@pg.edu.pl informacji o pogorszeniu się stanu zdrowia i wystąpieniu objawów dla infekcji wirusowej COVID-19.

Zaleca się, aby doktoranci powracający z zagranicy przez dwa tygodnie pracowali zdalnie, po wcześniejszym uzgodnieniu ze swoim promotorem.

Rekomenduje się wykorzystywanie korespondencji e-mailowej i telefonicznej, w zastępstwie  papierowej, wśród pracowników, studentów i doktorantów.

Proszę poinformujcie swojego promotora o pracy zdalnej - to bardzo ważne. 

Proszę sprawdzajcie na bieżąco stronę, stronę oraz stronę