Decyzje dyrektora Szkoły w sprawie wyznaczenia promotora

 

Informujemy, że decyzje dyrektora Szkoły w sprawie wyznaczenia promotora są do odbioru w biurze Szkoły Doktorskiej w godzinach przyjęć.

Decyzje dla promotorów zostaną przekazane w terminie późniejszym wraz z pakietem dodatkowych informacji dla promotora.