Inauguracja cyklu spotkań dyskusyjnych dla studentów PG

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz koło naukowe „Forever young” zapraszają na cykl spotkań dyskusyjnych "Technology and society". 

Cykl spotkań będzie obejmuje szeroką współczesną tematykę działalności zawodowej, z ukierunkowaniem na nauki techniczne

Każde ze spotkań składa się ze wstępnej prezentacji oraz dyskusji – wymiany poglądów i opinii. Językiem każdego spotkania jest angielski, tym samym zaproszenie kierowane jest do całej społeczności uczelni, obejmującej zagranicznych studentów i kadrę naukową.

Zapraszamy wszystkich pragnących rozwijać umiejętność bieżącej komunikacji w języku angielskim, w kontekście nauk technicznych

Spotkanie inauguracyjne "Budowanie mostów":
data: czwartek, 9 stycznia
godzina 16:15
miejsce: pokój 451 Gmach Główny PG

Więcej informacji: TUTAJ

Więcej o inicjatywie: 

TECHNOLOGY AND SOCIETY to nowa inicjatywa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Koła Naukowego Mechaniki Budowli FOREVER YOUNG - cyklu spotkań prowadzonych w języku angielskim, dedykowanych Studentom i Pracownikom naszej Uczelni, o otwartej formule, z możliwością uczestnictwa Osób spoza naszego akademickiego kręgu.

Prowadzenie spotkania, z prezentacją i dyskusją, w języku angielskim umożliwia uczestnictwo naszym zagranicznym Gościom - Studentom i wizytującej kadrze. Skutkiem cyklicznie odbywających się spotkań i stałego zaproszenia może być kształtowane u tych Osób wrażenie, że przez czas pobytu w naszej społeczności właśnie tu, na Uczelni jest Ich dom, miejsce spotkań, rozmowy, dyskusji, wymiany poglądów, dotyczących tak nadrzędnej na naszej Uczelni techniki jak i jej roli w codziennym życiu każdego z nas.

Celem cyklicznych spotkań w odniesieniu do polskich Studentów i Pracowników jest bieżące doskonalenie znajomości języka angielskiego, o ukierunkowaniu technicznym. Strategia internacjonalizacji Politechniki Gdańskiej, zwiększając się z każdym rokiem wskaźniki dotyczące wymiany zagranicznej studentów i kadry stawiają przed oboma grupami wymaganie nieustannego kształcenia w podstawowej dziedzinie warsztatu komunikacji - języka angielskiego. Planowane działanie, ukierunkowane na język bieżący, czytany i mówiony, wpisuje się w dużej mierze w wyżej wskazaną strategię.