Indywidualne konsultacje z języka angielskiego - 4. edycja (POWER 3.5)

Chcielibyśmy poinformować, że w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej rozpoczyna się kolejna edycja indywidualnych konsultacji z języka angielskiego dla doktorantów PG. Zajęcia rozpoczną się w kwietniu i zakończą w czerwcu 2020r. Konsultacje odbywać się będą w terminach indywidualnie uzgodnionych z prowadzącymi w wymiarze 5 godzin na doktoranta.

Tematyka spotkań uzgadniana jest również indywidualnie i doktorant decyduje na co chciałby przeznaczyć te godziny- np. konwersacja, artykuł naukowy, rozdział pracy doktorskiej lub inne.

Doktoranci mogą zgłaszać się do uczestnictwa w zajęciach poprzez formularz zgłoszeniowy>>> do 25.03.2020r.

Osoby, które nie brały dotąd udziału w projekcie zobowiązane są dostarczyć do 27.03.2020r. wypełnione dokumenty projektowe dostępne na stronie projektu - warunek konieczny.

Dodatkowe informacje: Sylwia Sarniak, tel. 58 347-11-48 lub sylwia.sarniak@pg.edu.pl

*********

Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).