Indywidualny Plan Badawczy

W dniu 25.11.2019 na posiedzeniu Rady Szkoły Doktorskiej zatwierdzono szablon Indywidualnego Planu Badawczego, który należy wypełnić w języku angielskim. Doktorant jest zobowiązany przedstawić plan Dyrektorowi Szkoły w terminie 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w szkole.

Więcej informacji w zakładce: Dla doktorantów > Indywidualny plan badawczy.