Informowanie o stanie zdrowia doktorantów

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie na bieżąco do Biura Szkoły Doktorskiej na adres e-mail: doctoral-school@pg.edu.pl informacji o pogorszeniu się stanu zdrowia i wystąpieniu objawów dla infekcji wirusowej COVID-19.

W razie wystąpienia dolegliwości ze strony układu oddechowego, należy skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku (psse.gda.pl) lub z najbliższym szpitalnym oddziałem chorób zakaźnych:
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 18
80-214 Gdańsk