Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w ramach projektu NCN Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w ramach projektu NCN

Katedra Wytrzymałości Materiałów poszukuje 2 doktorantów do projektu badawczego OPUS-18 Narodowego Centrum Nauki (NCN): „Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych”. Przez okres 3 lat można otrzymać stypendium 4 500/miesiąc

Doktorantka naszej szkoły laureatką konkursu "W 180 sekund o doktoracie" Doktorantka naszej szkoły laureatką konkursu "W 180 sekund o doktoracie"

Chcielibyśmy podzielić się sukcesem naszej doktorantki, Pani mgr inż. Justyny Górskiej, kształcącej się obecnie na I roku w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej w dyscyplinie: nauki chemiczne. Pani Justyna zajęła drugie miejsce w konkursie "Moja praca dyplomowa w 180 sekund" (Ma thèse en 180s Pologne: édition en ligne 2020).

Doradztwo dla młodych naukowców PG Doradztwo dla młodych naukowców PG

Biuro Karier zaprasza młodych naukowców, w tym doktorantów, na indywidualne konsultacje on-line z doradcą zawodowym oraz doradcą ds. przedsiębiorczości.

Nowe akty prawne na stronie Nowe akty prawne na stronie

Chcielibyśmy poinformować, że na naszej stronie, w zakładce >>> Akty prawne >>> Akty wewnętrzene (uczelniane), pojawiły się akty, dotyczące Zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej oraz Powołania członków Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.

Nowe podzakładki na stronie Nowe podzakładki na stronie

Chcielibyśmy poinformować, że w zakładce >>> Dla Kandydatów, pojawiły się nowe podzakładki: Ulotka rekrutacyjna oraz Dyscypliny, a w zakładce>>>Kontakt, nowa podzakładka: Rada szkoły. Zachęcamy do zapoznania się.

Wyświetlanie 1 - 5 z 182 rezultatów.
z 37