Nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej. Termin składania wniosków upływa 18 grudnia 2019 roku o godz. 15.00.

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł.

Program przewiduje specjalne dofinansowanie w przypadku, gdy w wyjeździe młodym naukowcom towarzyszą małżonkowie oraz ich dzieci, a w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.

Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r.

Stypendyści w ramach programu będą mogli w zagranicznym ośrodku goszczącym:

  • odbyć część kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,
  • prowadzić badania naukowe związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
  • pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej,
  • zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”,
  • prowadzić w ośrodku goszczącym zajęcia dydaktyczne albo prowadzić inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

W Programie mogą wziąć udział doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz uczestnicy szkoły doktorskiej.

Uwaga – w programie wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie.

Więcej na temat programu na stronach Agencji - link

 

  1. Komunikat
  2. Ulotka