Nowe akty wewnętrzne dotyczące Szkoły Doktorskiej na r.a. 2020/2021- zasady rekrutacji oraz program kształcenia.

W zakładce Akty prawne --> Akty wewnętrzne (uczelniane) pojawiły się:

  • Uchwała Senatu PG nr 407/2020/XXIV z 15 stycznia 2020 r. w sprawie: określenia Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021
  • Uchwała Senatu PG nr 408/2020/XXIV z 15 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021.