Nowe akty wewnętrzne dotyczące Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej.

W zakładce Akty prawne --> Akty wewnętrzne (uczelniane) pojawiły się:

  • Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2020 z 23 stycznia 2020 r. w sprawie: rekrutacji specjalnej w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej w ramach ścieżki wdrożeniowej na rok akademicki 2019/2020
  • Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2020 z 23 stycznia 2020 r. w sprawie: utworzenia Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej.