Polska Akademia Nauk - Nagroda dla młodych naukowców 2020

Z przyjemnością informujmy o kolejnej, V edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowcówtj. na najlepszą publikację naukową z 2019 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województwa: zachodniopomorskiego,  pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Polskiej Akademii Nauk.