Powołanie członków Rady Szkoły Doktorskiej

 

W zakładce Akty prawne (wenętrzne) zostało zamieszczone Zarządzenie Rektora PG nr 41/2019 z 15 października 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.