Zmiana danych doktoranta Zmiana danych doktoranta

Chcielibyśmy poinformować, że wszelkie zmiany danych należy niezwłocznie zgłaszać do Biura Szkoły Doktorskiej, wypełniając odpowiedni formularz.

Kontynuacja programu PROM dla doktorantów Kontynuacja programu PROM dla doktorantów

Chcielibyśmy poinformować o kontynuacji programu PROM dla doktorantów. Wnioski należy składać osobiście lub drogą mailową (uczestnicy zagraniczni) do Biura Projektu - w chwili obecnej nabór wniosków ma charakter ciągły.

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w ramach projektu NCN Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w ramach projektu NCN

Katedra Wytrzymałości Materiałów poszukuje 2 doktorantów do projektu badawczego OPUS-18 Narodowego Centrum Nauki (NCN): „Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych”. Przez okres 3 lat można otrzymać stypendium 4 500/miesiąc

Doktorantka naszej szkoły laureatką konkursu "W 180 sekund o doktoracie" Doktorantka naszej szkoły laureatką konkursu "W 180 sekund o doktoracie"

Chcielibyśmy podzielić się sukcesem naszej doktorantki, Pani mgr inż. Justyny Górskiej, kształcącej się obecnie na I roku w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej w dyscyplinie: nauki chemiczne. Pani Justyna zajęła drugie miejsce w konkursie "Moja praca dyplomowa w 180 sekund" (Ma thèse en 180s Pologne: édition en ligne 2020).

Doradztwo dla młodych naukowców PG Doradztwo dla młodych naukowców PG

Biuro Karier zaprasza młodych naukowców, w tym doktorantów, na indywidualne konsultacje on-line z doradcą zawodowym oraz doradcą ds. przedsiębiorczości.

Wyświetlanie 1 - 5 z 184 rezultatów.
z 37