Program kształcenia dla dyscyplin Ekonomia i finanse, Nauki o zarządzaniu i jakości oraz zajęcia soft skills

Uprzejmie informujemy, że podczas I posiedzenia Rady Szkoły Doktorskiej które odbyło się w dniu 28 października 2019 r. zostały zatwierdzone programy kształcenia oraz harmonogram zajęć obowiązkowych dla dyscyplin Ekonomia i finanse, Nauki o zarządzaniu i jakości oraz harmonogram zajęć Soft skills dla wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej na roka akademicki 2019/2020.

 

Programy kształcenia, harmonogram zajęć oraz informacje dodatkowe znajdują się:
  1. Ekonomia i finanse
  2. Nauki o zarządzaniu i jakości
  3. Zajęcia Soft skills

 

Programy kształcenia dla pozostałych dyscyplin będą publikowane po przyjęciu ich przez Radę Szkoły.