Program kształcenia dla dyscyplin: Nauki chemiczne, Nauki fizyczne, Architektura i urbanistyka, Inżyniera mechaniczna (PG+IMP PAN)

 

Uprzejmie informujemy, że podczas III posiedzenia Rady Szkoły Doktorskiej które odbyło się w dniu 16 grudnia 2019 r. zostały zatwierdzone programy kształcenia dla następujących dyscyplin:

  1. Nauki chemiczne - program kształcenia
  2. Nauki fizyczne - program kształcenia
  3. Architektura i urbanistyka - program kształcenia
  4. Inżyniera mechaniczna (PG+IMP PAN) - program kształcenia

Do kalendarza został wpisany również harmonogram zajęć dla dyscypliny Inżynieria materiałowa. Prosimy o zapoznanie się.