Program rozwoju kompetencji wielokulturowych

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG zaprasza wykładowców prowadzących zajęcia dla obcokrajowców, do udziału w programie tutoringu.

Dla kogo?

Program „Tutoring dla nauczycieli akademickich” jest skierowany do wykładowców - pracowników dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów prowadzących zajęcia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jego celem jest rozwój kompetencji międzykulturowych nauczycieli akademickich w obszarze prowadzenia dydaktyki w grupach ze studentami – obcokrajowcami.

Na czym polega program?

Program tutoringu opiera się na indywidualnych spotkaniach wykładowcy z tutorem. Na pierwszym etapie ustalane są obszary, nad którymi uczestnik programu oraz tutor będą pracować (np. zwiększenie aktywności studentów zagranicznych na wykładach, lepsza współpraca w grupach). Na kolejnych etapach uczestnik programu wspólnie z tutorem ustalają, jakie cele mają być osiągnięte i przy użyciu jakich narzędzi. Wykładowca ma następnie czas na wdrożenie nowych rozwiązań i obserwowanie, jakie efekty przyniosą. Na koniec wykładowca wspólnie z tutorem podsumowują program.

Przejście całego procesu zajmuje od 3 do ok. 6 miesięcy – w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu. Po przejściu wszystkich etapów uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w programie.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej