Przedstawiciele Doktorantów w Komisjach PG

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 18.12.2019 r. podjęto m. in. uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów w skład: Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia.
 • Skład osobowy Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów (Uchwała Senatu PG nr 391/2019/XXIV z 18 grudnia 2019 r.) stanowią:
 1. mgr inż. Anita Cymann 
 2. mgr inż. Maciej Jasiński
 3. mgr inż. Adam Olszewski
 4. mgr inż. Marcin Wekwejt 
 5. mgr inż.Tomasz Zybała

 

 • Skład osobowy Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów (Uchwała Senatu PG nr 392/2019/XXIV z 18 grudnia 2019 r.) stanowią:
 1. mgr inż. Bartłomiej Deca,
 2. mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk
 3. mgr inż. Szymon Potrykus
 4. mgr inż. Bartosz Trawiński
 5. mgr inż. Szymon Zaporowski

 

 • Przedstawicielem Samorządu Doktorantów PG do Senackiej Komisji ds. Kształcenia został mgr inż. Marcin Wekwejt (Uchwała Senatu PG nr 393/2019/XXIV z 18 grudnia 2019 r. ).