Seminarium „Narzędzia i metody obliczeń z użyciem MATLABa w badaniach naukowych i dydaktyce”

19 marca na Politechnice Gdańskiej odbędzie się seminarium w języku angielskim poświęcone wykorzystaniu MATLABa w badaniach naukowych i dydaktyce, podczas którego zostaną poruszone dwa główne zagadnienia: Demystifying Deep Learning oraz Current trends in Engineering Education.
Wydarzenie skierowane jest do wykładowców, doktorantów, edukatorów, wszystkich tych, którzy wdrażają nowe rozwiązania edukacyjne. Udział w seminarium jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje rejestracja.
Gościem specjalnym seminarium będzie Loren Shure, która należy do głównych twórców środowiska MATLAB. Pracuje w firmie MathWorks od 1987 r. Jest autorką kilku modułów, a także przyczyniła się do rozbudowy podstawowej funkcjonalności środowiska.
 
Program wydarzenia:
  • 10.00-12.00 Demystifying Deep Learning, Loren Shure, MathWorks
  • 12.00-12.15 Przerwa kawowa
  • 12.15-12.55 Current trends in Egineering Education, Alex Tarchini, MathWorks
  • 12.55-13:15 Q&A
 
Loren Shure będzie gościć w Polsce w dniach 16 -20 marca 2020 r. Odwiedzi kilka ośrodków akademickich – Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Łódzką, WAT, Politechnikę Gdańską oraz Politechnikę Warszawską.
 
Data: 19 marca (czwartek) 2020 r., g. 10-13:15
Miejsce: Centrum Nanotechnologii B Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, pracownia multimedialna 1, poziom 0.
Organizatorzy: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne (Dystrybutor oprogramowania MATLAB oraz Simulink w Polsce) oraz Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej