Sprawozdanie semestralne i rozliczanie czasu pracy badawczej

Informujemy, że 20 lutego 2020 r. (w godzinach pracy biura) to ostateczny termin składania:

  • sprawozdania semestralnego 
  • podpisanej przez doktoranta i promotora deklaracji na temat sposobu prowadzonej ewidencji czasu pracy badawczej doktoranta ( Zgodnie z §33 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Szkoły Doktorskiej:Doktorant zobowiązany jest do realizacji badań w jednostce organizacyjnej, w której pracuje promotor lub w miejscu, do którego w tym celu został czasowo skierowany, przez czas nie krótszy niż 30 godz. tygodniowo, z zastrzeżeniem §29 ust. 2, oraz prowadzenia ewidencji czasu pracy badawczej w sposób ustalony z promotorem i zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły lub upoważnionego Koordynatora.)

Zapraszamy w godzinach pracy biura:

  • Poniedziałek: 10:00 - 13:30
  • Wtorek: 10:00 - 13:30
  • Środa: nieczynne
  • Czwartek: 8:00 - 11:30
  • Piątek: 8:00 - 11:30