Stypendium „START" dla młodych naukowców na rok 2020

Informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków do Stypendium „START” dla młodych naukowców na rok 2020. Szczegółowe informacje

Warunki uczestnictwa w konkursie stypendialnym:

  • Udokumentowany dorobek publikacyjny (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • Kandydatami mogą być doktoranci bądź doktorzy, w tym wykonujący prace B+R w polskiej jednostce, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • Kandydaci nie przekraczający wieku 30 lat w roku składania wniosku.
Termin składania wniosków upływa z dniem 31 października 2019 r. We wniosku, jako osobę upoważnioną do reprezentowania Politechniki Gdańskiej należy wpisać prof. dr hab. inż. Sławomira Milewskiego, Prorektora ds. Nauki.

 

Aplikacja online do naboru wniosków w ramach nowego konkursu START jest dostępna https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=/ .
Po wypełnieniu wniosku online należy go wydrukować i dostarczyć do dnia 25.10.2019 do Działu Spraw Naukowych, gmach B, pok. 602. Osoba do kontaktu: Małgorzata Makowiecka, e-mail: malmakow@pg.edu.pl, tel. 58 348 66 49.