Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na PG

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG, Biuro Karier PG, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Samorząd Studentów PG oraz wydawca karty Euro 26 zapraszają studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej do udziału w wydarzeniach, organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, które odbędą się na uczelni w dniach 19–23 listopada. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. W programie znalazły się m.in. ciekawe spotkania, prelekcje, panele dyskusyjne oraz warsztaty z pracownikami uczelni oraz przedstawicielami firm, urzędów i instytucji wspierających przedsiębiorców.

Program dostępny jest na stronie głównej Politechniki Gdańskiej: program