V nabór wniosków w ramach drugiej edycji Programu PROM dla doktorantów

Informujemy, że trwa V nabór wniosków w ramach drugiej edycji Programu PROM: międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej.

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej. Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. 

Wnioski należy składać osobiście lub drogą mailową (uczestnicy zagraniczni) do Biura Projektu, do Pani Moniki Grzonkowskiej, do dnia 31 marca 2020 roku.

**********

Informacji szczegółowych udzielają:
mgr Monika Grzonkowska, Sekretarz Projektu
mgr Agnieszka Kliem, Pracownik Obsługi Finansowej
email: prom@pg.edu.pl
Biuro Projektu mieści się w Budynku nr 26, pokój 102 (tel. 58 347-24-16) i jest otwarte w godzinach od 8:00 do 11:00.

**********

Więcej informacji o projekcie >>> na stronie dedykowanej projektowi.

Projekt na Politechncie Gdańskiej (nr umowy: PPI/PRO/ 2019/1/00009/U/00001) realizowany jest w ramach programu stypendialnego Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej "Program PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).