Wybory przedstawicieli doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej

Kandydatury można zgłaszać wypełniając, do 10 grudnia, formularz dostępny na stronie pg.edu.pl/sd/zgloszenia-szd.

Głosowanie obędzie się za pomocą ankiety elektronicznej, jak tylko zostanie ona utworzona przez Centrum Usług Informatycznych. Więcej informacji zostanie dostarczone później.