Zakładka " Nieobecności doktoranta - przerwy wypoczynkowe i choroba"

Informujemy, że na stronie w zakładce "Dla doktorantów" została utworzona podzakładka "Nieobecności doktoranta - przerwy wypoczynkowe i choroba" 

Dodatkowo w tej samej zakładce umieszczony został ogólny kalendarz roku akdemickiego 2019/2020. 

Terminy wolne od zajęć w 2020 r.: 

  • 10-14.04.2020 - wielkanocna przerwa świąteczna
  • 15.07-31.08.2020 - przerwa wakacyjna
  • 23.12.2020-6.01.2021 - bożonarodzeniowa przerwa świąteczna