Zarządzenie Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności PG

Szanowni Doktoranci, prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora PG z 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności PG. 

 Zarządzenie dotyczy m.in.:

•    odwołania w dniach 12 marca – 29 marca 2020 r. zajęć dla studentów, 
doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych;
•    zalecenia dotyczącego odwołania wydarzeń (konferencji, sympozjów, 
wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
•    zawieszenia służbowych wyjazdów zagranicznych oraz wizyt gości z 
zagranicy.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie:
•    aktualności na stronie głównej Politechniki Gdańskiej zawierającej 
komunikaty uczelni w sprawie koronawirusa;
•    strony Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zarządzenie dostępne pod adresem.