Zaświadczenie dotyczące seminarium

Informujemy, że w zakładce Dla doktorantów > Do pobrania > Szablony, zamieszczone zostało zaświadczenie uczestnictwa w seminarium (doktoranckim/wydziałowym/katedralnym) / sesji sprawozdawczej .

Zgodnie z programem kształcenia, doktorant ma obowiązek zaliczyć min. 15 godzin seminarium doktoranckiego (moduł 3OSD) oraz raz do roku uczestniczyć w seminarium katedralnym/wydziałowym/instytutowym (moduł 3OSK).