Zgłoś projekt w IV edycji Budżetu Obywatelskiego

Od 23.10.2019 r. do 6.11.2019 r. pracownicy, doktoranci i studenci będą mogli zgłaszać swoje propozycje do czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego PG. Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Politechniki Gdańskiej i będą zrealizowane do końca 2020 r.

Na uczelnianym kanale w portalu YouTube można obejrzeć film prezentujący realizacje projeków, w którym rektor PG zaprasza wszystkich studentów i pracowników uczelni do wzięcia udziału w tegorocznej edycji BO.

Do rozdysponowania jest łącznie 500 tys. zł (350 tys. zł na realizację projektów pracowniczych, 150 tys. zł – na projekty studenckie). W ramach poprzednich trzech edycji BO PG wybranych zostało 11 projektów pracowniczych i 12 studenckich.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej 2020:

  • 23.10–6.11.2019 – przyjmowanie propozycji projektów,
  • 20.11.2019 – ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania,
  • 27.11–4.12.2019 – głosowanie,
  • 11.12.2019 – ogłoszenie listy rankingowej projektów,
  • 18.12.2019 ­– termin składania pisemnych odwołań,
  • 8.01.2020 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji,
  • styczeń–grudzień 2020 – realizacja zwycięskich projektów.
Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego PG, w tym regulamin i szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski/.