Zmiana składu Rady Szkoły

W zakładce Akty prawne > Akty prawne wewnętrzne (uczelniane) zamieszczone zostało Zarządzenie Rektora PG nr 1/2020 z 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 41/2019 z 15 października 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.

Nowymi przedstawicielami doktorantów zostali:

  • mgr inż. Bartosz Nowosielski (nauki chemiczne) 
  • mgr inż. Daniel Tomporowski (inżynieria lądowa i transport) 
  • mgr inż. arch. Anna Wróblewska (architektura i urbanistyka)