Jak korzystać z Biblioteki PG Jak korzystać z Biblioteki PG

W zakładce Dla doktorantów >>> Biblioteka PG znajdą Państwo ważne informacje oraz instrukcje jak korzystać z Biblioteki PG.

Zgłoś projekt w IV edycji Budżetu Obywatelskiego Zgłoś projekt w IV edycji Budżetu Obywatelskiego

Od 23.10.2019 r. do 6.11.2019 r. pracownicy, doktoranci i studenci będą mogli zgłaszać swoje propozycje do czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego PG. Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Politechniki Gdańskiej i będą zrealizowane do końca 2020 r.

Nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej Nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej. Termin składania wniosków upływa 18 grudnia 2019 roku o godz. 15.00.

Diamentowy Grant na badania nad fosforenem Diamentowy Grant na badania nad fosforenem

Krzysztof Pyrchla, absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, doktorant Szkoły Doktorskiej został laureatem VIII edycji konkursu Diamentowy Grant

Stypendium „START" dla młodych naukowców na rok 2020 Stypendium „START" dla młodych naukowców na rok 2020

Informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków do Stypendium „START” dla młodych naukowców na rok 2020. Szczegółowe informacje

Ubezpieczenie zdrowotne - aktualizacja Ubezpieczenie zdrowotne - aktualizacja

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w zakładce "Ubezpieczenie zdrowotne" zostały zaktualizowane.

Powołanie członków Rady Szkoły Doktorskiej Powołanie członków Rady Szkoły Doktorskiej

W zakładce Akty prawne (wenętrzne) zostało zamieszczone Zarządzenie Rektora PG nr 41/2019 z 15 października 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.

ORION MOOC - Otwarta nauka w naukach przyrodniczych ORION MOOC - Otwarta nauka w naukach przyrodniczych

W ramach projektu ORION Open Science dostępny jest kurs na żywo dla nauk przyrodniczych i badaczy biomedycznych, który rozpocznie się 21 października 2019 r.

Wykup wjazdówek na parking przy ul. Fiszera Wykup wjazdówek na parking przy ul. Fiszera

Uprzejmie informujemy, że od dzisiaj można wykupić wjazdówki na parking Politechniki Gdańskiej przy ul. Fiszera bez konieczności przedstawienia zaświadczeń.

Tworzenie kont pocztowych w formacie „imie.nazwisko@pg.edu.pl” Tworzenie kont pocztowych w formacie „imie.nazwisko@pg.edu.pl”

Format adresu pocztowego „imie.nazwisko@pg.edu.pl” należy utworzyć samodzielnie poprzez powtórną aktywację konta z podaniem dotychczasowego hasła używanego do konta w systemie mojaPG.

Informacje o danych kontaktowych i nowych godzinach przyjęć Informacje o danych kontaktowych i nowych godzinach przyjęć

W zakładce „Kontakt” opublikowaliśmy informacje o naszej nowej lokalizacji, numerach telefonów i nowych godzinach przyjęć.

Zajęcia z języka angielskiego - projekt POWER 3.5 Zajęcia z języka angielskiego - projekt POWER 3.5

Informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 dla doktorantów PG odbywać się będą 30 godzinne specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

III Pomorska Konferencja Open Science oraz warsztaty Focus on Open Science na PG III Pomorska Konferencja Open Science oraz warsztaty Focus on Open Science na PG

W dniach 9–10 października odbędzie się III Pomorska Konferencja Open Science: Otwarte Dane dla Nauki i Społeczeństwa. Wydarzenie organizowane jest przez Bibliotekę Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Usług Informatycznych PG.

Ścieżka wdrożeniowa w ramach Szkoły Doktorskiej Ścieżka wdrożeniowa w ramach Szkoły Doktorskiej

W zakładce Akty prawne -> Akty wewnętrzne (uczelniane) zostało zamieszczone Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 30/2019 z 2 października 2019 r. w sprawie: ścieżki wdrożeniowej w ramach Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.

Język niemiecki dla doktorantów Język niemiecki dla doktorantów

Zgłoszenia do wtorku 8 października przyjmuje Samorząd Doktorantów.

Program dofinansowania konferencji Program dofinansowania konferencji

Zgłoszenia do 6 października przyjmuje Samorząd Doktorantów.

Informacja o zamknięciu biura Szkoły Doktorskiej 4.10.2019 Informacja o zamknięciu biura Szkoły Doktorskiej 4.10.2019

Od 7 października 2019 r. zapraszamy do nowej siedziby biura w Gmachu Głównym do pokoju 209.

Informacje dot. dokumentów do wypełnienia oraz ubezpieczeń Informacje dot. dokumentów do wypełnienia oraz ubezpieczeń

Aby uzyskać status doktoranta, odebrać legitymację doktorancką, otrzymać stypendium i zostać zgłoszonym do ZUS konieczne jest dostarczenie wskazanego kompletu dokumentów do biura szkoły. Ważne informacje, dokumenty i formularze pojawiły się na stronie. Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Uroczysta immatrykulacja doktorantów Uroczysta immatrykulacja doktorantów

W dn. 1 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020, podczas której nastąpiła immatrykulacja doktorantów.

Informacja dla osób przyjętych do szkoły doktorskiej Informacja dla osób przyjętych do szkoły doktorskiej

Osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej proszone są o zapoznanie się z wiadomością wygenerowaną automatycznie przez system eRekrutacja PG, w której pojawia się informacja na temat przydzielonego numeru albumu doktoranta oraz dalszego postępowania.

Termin rozpoczęcia zajęć Termin rozpoczęcia zajęć

Uprzejmie informujemy, że termin rozpoczęcia zajęć w Szkole Doktorskiej przewidywany jest na koniec października / początek listopada 2019 r.

Dodatkowa informacja na temat list rankingowych Dodatkowa informacja na temat list rankingowych

Końcowe listy rankingowe zostały przygotowane w oparciu o limit miejsc dla danych dyscyplin.

Dyżury Komisji ds. socjalnych Samorządu Doktorantów (przyznawanie miejsc w DS 12) Dyżury Komisji ds. socjalnych Samorządu Doktorantów (przyznawanie miejsc w DS 12)

Przypominamy, że w dniu 16 września 2019 r. dyżyr rozpoczęla Komisja ds. socjalnych Samorządu Doktorantów w sprawie przyznawania miejsc w DS 12.

Końcowe listy rankingowe Końcowe listy rankingowe

Uprzejmie informujemy że końcowe listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce "Rekrutacja standardowa na r.a. 2019/2020" pod każdą z dyscyplin.

Wstępne listy rankingowe Wstępne listy rankingowe

Na stronie Rekrutacja standardowa na r.akad.2019/2020 opublikowane są wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji. Listy przyporządkowane są poszczególnym dyscyplinom.

Opóźnienie publikacji wstępnych list rankingowych Opóźnienie publikacji wstępnych list rankingowych

Z uwagi na usterkę techniczną systemu rekrutacyjnego wstępne listy rankingowe kandydatów do szkoły doktorskiej zostaną opublikowane z opóźnieniem.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 1 października o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym.

Informacje o terminach rozmów kwalifikacyjnych Informacje o terminach rozmów kwalifikacyjnych

Prosimy kandydatów o zapoznanie się z informacjami dot. terminów rozmów kwalifikacyjnych, które zostały opublikowane w zakładce "Rekrutacja standardowa na r.a. 2019/2020"

Nowy wykaz czasopism punktowanych Nowy wykaz czasopism punktowanych

31 lipca 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, obowiązujący od 2019 r.

Regulamin szkoły doktorskiej Regulamin szkoły doktorskiej

10 lipca 2019 r. Senat Politechniki Gdańskiej przyjął Regulamin Szkoły Doktorskiej, który zacznie obowiązywać od początku roku akademickiego 2019/2020.

Ostatni tydzień na aplikowanie do szkoły doktorskiej Ostatni tydzień na aplikowanie do szkoły doktorskiej

Przypominamy, że 19 lipca (piątek) upływa termin na składanie dokumentów do szkoły doktorskiej. Nabór w systemie elektronicznym zakonczy się o godz. 12.00, natomiast wersje papierowe dokumentów można dostarczać do godz. 13.00.

Składanie dokumentów w wersji papierowej - rekrutacja standardowa Składanie dokumentów w wersji papierowej - rekrutacja standardowa

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na r.a. 2019/2020 dziś ruszyło przyjmowanie dokumentów w wersji papierowej do naszej szkoły doktorskiej. Dokumenty - zgodne z wykazem dokumentów - będzie można składać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00 w terminie do 19 lipca 2019 r.

Uruchomienie elektronicznego naboru do szkoły doktorskiej - rekrutacja standardowa Uruchomienie elektronicznego naboru do szkoły doktorskiej - rekrutacja standardowa

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na r.a. 2019/2020 uruchamiamy nabór elektroniczny do naszej szkoły doktorskiej. Zapisy startują 24 czerwca 2019 r. i potrwają do 19 lipca 2019 r. do godz. 12:00.

Spotkania informacyjne dla kandydatów do szkoły Spotkania informacyjne dla kandydatów do szkoły

Spotkania informacyjne dla kandydatów do szkoły odbędą się we: wtorek 25 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 oraz wtorek 2 lipca 2019 r. o godz. 9.00.

Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów

Zapisy na czerwcowy termin (18 czerwca 2019 roku) egzaminu są już zamknięte. Kolejny egzamin odbędzie się we wrześniu - część pisemna 4 września 2019 r. , natomiast część ustna w zależności od liczby kandydatów 5-6 września 2019 r. Będzie to termin dedykowany tylko kandydatom do szkoły doktorskiej.

Ogłoszenie rekrutacji standardowej do szkoły na r.a. 2019/2020 Ogłoszenie rekrutacji standardowej do szkoły na r.a. 2019/2020

Dziś ogłoszona została rekrutacja standardowa na rok akademicki 2019/2020 do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (ZR 20/2019 z 10.06.2019). Informacje o rekrutacji można znaleźć w zakładce >>> Dla kandydatów.

Program kształcenia w szkole Program kształcenia w szkole

29 kwietnia 2019 r. Senat PG ustalił program kształcenia w szkole doktorskiej na Politechnice Gdańskiej obowiązujący dla wszystkich dyscyplin uruchamianych w roku akademickim 2019/2020. Program ten ma charakter ramowy.

Zasady rekrutacji do szkoły na r.a. 2019/2020 Zasady rekrutacji do szkoły na r.a. 2019/2020

29 kwietnia 2019 r. Senat PG uchwalił zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok kształcenia rozpoczynający się w październiku 2019 r.

Ś.p. prof. Jacek Namieśnik o Szkole Doktorskiej tworzonej na Politechnice Gdańskiej Ś.p. prof. Jacek Namieśnik o Szkole Doktorskiej tworzonej na Politechnice Gdańskiej

MNSiW opublikowało materiał z wystąpienia ś.p. prof. Jacka Namieśnika podczas sesji panelowej "Szkoły doktorskie" w ramach debaty NKN (Narodowego Kongresu Nauki) Forum, która odbyła się 20 marca 2019 na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Utworzenie szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej Utworzenie szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

W dniu 18 kwietnia 2019 r. utworzona została Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej, prowadzona wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) oraz Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN), która rozpocznie kształcenie doktorantów od roku akademickiego 2019/2020.

Wyświetlanie 51 - 95 z 95 rezultatów.
z 2