Opóźnienie publikacji wstępnych list rankingowych Opóźnienie publikacji wstępnych list rankingowych

Z uwagi na usterkę techniczną systemu rekrutacyjnego wstępne listy rankingowe kandydatów do szkoły doktorskiej zostaną opublikowane z opóźnieniem.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 1 października o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym.

Informacje o terminach rozmów kwalifikacyjnych Informacje o terminach rozmów kwalifikacyjnych

Prosimy kandydatów o zapoznanie się z informacjami dot. terminów rozmów kwalifikacyjnych, które zostały opublikowane w zakładce "Rekrutacja standardowa na r.a. 2019/2020"

Nowy wykaz czasopism punktowanych Nowy wykaz czasopism punktowanych

31 lipca 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, obowiązujący od 2019 r.

Regulamin szkoły doktorskiej Regulamin szkoły doktorskiej

10 lipca 2019 r. Senat Politechniki Gdańskiej przyjął Regulamin Szkoły Doktorskiej, który zacznie obowiązywać od początku roku akademickiego 2019/2020.

Ostatni tydzień na aplikowanie do szkoły doktorskiej Ostatni tydzień na aplikowanie do szkoły doktorskiej

Przypominamy, że 19 lipca (piątek) upływa termin na składanie dokumentów do szkoły doktorskiej. Nabór w systemie elektronicznym zakonczy się o godz. 12.00, natomiast wersje papierowe dokumentów można dostarczać do godz. 13.00.

Składanie dokumentów w wersji papierowej - rekrutacja standardowa Składanie dokumentów w wersji papierowej - rekrutacja standardowa

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na r.a. 2019/2020 dziś ruszyło przyjmowanie dokumentów w wersji papierowej do naszej szkoły doktorskiej. Dokumenty - zgodne z wykazem dokumentów - będzie można składać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00 w terminie do 19 lipca 2019 r.

Uruchomienie elektronicznego naboru do szkoły doktorskiej - rekrutacja standardowa Uruchomienie elektronicznego naboru do szkoły doktorskiej - rekrutacja standardowa

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na r.a. 2019/2020 uruchamiamy nabór elektroniczny do naszej szkoły doktorskiej. Zapisy startują 24 czerwca 2019 r. i potrwają do 19 lipca 2019 r. do godz. 12:00.

Spotkania informacyjne dla kandydatów do szkoły Spotkania informacyjne dla kandydatów do szkoły

Spotkania informacyjne dla kandydatów do szkoły odbędą się we: wtorek 25 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 oraz wtorek 2 lipca 2019 r. o godz. 9.00.

Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów

Zapisy na czerwcowy termin (18 czerwca 2019 roku) egzaminu są już zamknięte. Kolejny egzamin odbędzie się we wrześniu - część pisemna 4 września 2019 r. , natomiast część ustna w zależności od liczby kandydatów 5-6 września 2019 r. Będzie to termin dedykowany tylko kandydatom do szkoły doktorskiej.

Ogłoszenie rekrutacji standardowej do szkoły na r.a. 2019/2020 Ogłoszenie rekrutacji standardowej do szkoły na r.a. 2019/2020

Dziś ogłoszona została rekrutacja standardowa na rok akademicki 2019/2020 do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (ZR 20/2019 z 10.06.2019). Informacje o rekrutacji można znaleźć w zakładce >>> Dla kandydatów.

Program kształcenia w szkole Program kształcenia w szkole

29 kwietnia 2019 r. Senat PG ustalił program kształcenia w szkole doktorskiej na Politechnice Gdańskiej obowiązujący dla wszystkich dyscyplin uruchamianych w roku akademickim 2019/2020. Program ten ma charakter ramowy.

Zasady rekrutacji do szkoły na r.a. 2019/2020 Zasady rekrutacji do szkoły na r.a. 2019/2020

29 kwietnia 2019 r. Senat PG uchwalił zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok kształcenia rozpoczynający się w październiku 2019 r.

Ś.p. prof. Jacek Namieśnik o Szkole Doktorskiej tworzonej na Politechnice Gdańskiej Ś.p. prof. Jacek Namieśnik o Szkole Doktorskiej tworzonej na Politechnice Gdańskiej

MNSiW opublikowało materiał z wystąpienia ś.p. prof. Jacka Namieśnika podczas sesji panelowej "Szkoły doktorskie" w ramach debaty NKN (Narodowego Kongresu Nauki) Forum, która odbyła się 20 marca 2019 na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Utworzenie szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej Utworzenie szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

W dniu 18 kwietnia 2019 r. utworzona została Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej, prowadzona wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) oraz Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN), która rozpocznie kształcenie doktorantów od roku akademickiego 2019/2020.

Wyświetlanie 101 - 115 z 115 rezultatów.
z 3