Akty wewnętrzne (uczelniane)

 

Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Statut Politechniki Gdańskiej US 291/2019/XXIV z 29.04.2019 obowiązuje od 1.10.2019
2 Utworzenie Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej ZR 10/2019 z 18.04.2019 obowiązujący
3 Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej US 293/2019/XXIV z 29.04.2019 obowiązują dla rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
4 Ogłoszenie rekrutacji standardowej

ZR 20/2019 z 10.06.2019

ZR 23/2019 z 7.08.2019

obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
5 Program kształcenia w szkole doktorskiej US 294/2019/XXIV z 29.04.2019 obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020
6 Regulamin szkoły doktorskiej US 345/2019/XXIV z 10.07.2019 obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020
7

Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej - Dokumentacja przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej

US 345/2019/XXIV z 10.07.2019

obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020

8

Ścieżka wdrożeniowa w ramach Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

PO 30/2019 z 2 października 2019 r. obowiązujący