Akty wewnętrzne (uczelniane)

ORGANIZACJA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Utworzenie Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej ZR 10/2019 z 18.04.2019 obowiązujący
2 Statut Politechniki Gdańskiej US 291/2019/XXIV z 29.04.2019 obowiązuje od 01.10.2019 r.
3a Regulamin Szkoły Doktorskiej US 345/2019/XXIV z 10.07.2019 obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020
3b

Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej - Dokumentacja przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej

US 345/2019/XXIV z 10.07.2019

obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020

4

Powołanie członków Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

ZR PG nr 41/2019 z 15.10.2019 r. 

Aktualizacja: ZR PG nr 1/2020 z 07.01.2020 r.

obowiązujący do 06.01.2020 r.

 

obowiązuje od 07.01.2020 r.

5 Regulamin Szkoły Doktorskiej US nr 449/2020/XXIV
z 22.04.2020 r.
obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021
6 Zmiany w Statucie Politechniki Gdańskiej US nr 486/2020/XXIV z 17.06.2020 r. obowiązuje od 17.06.2020 r.
7 Powołanie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji 2020-2024 US nr 468/2020/XXIV z 17.06.2020 r. kadencja 2020-2024
8 Powołanie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji 2020-2024 US nr 469/2020/XXIV z 17.06.2020 r. kadencja 2020-2024
9 Statut Politechniki Gdańskiej - tekst jednolity Pismo Okólne Rektora PG 30/2020 z 07.07.2020 r. obowiązuje od 07.07.2020 r.
10 Zwiększenie stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej ZR PG nr 42/2020 z 13.07.2020 r. obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021
11 Powołanie członków Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej ZR PG nr 43/2020 z 13.07.2020 r. obowiązuje od 01.09.2020 r.
PROGRAM KSZTAŁCENIA 
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Program kształcenia w Szkole Doktorskiej, obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 US 294/2019/XXIV z 29.04.2019 obowiązuje dla doktorantów przyjętych na rok akademicki 2019/2020
2 Program kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021.  US nr 408/2020/XXIV z 15.01.2020 r. obowiązuje dla doktorantów przyjętych na rok akademicki 2020/2021
 REKRUTACJA NA R. A. 2019/2020
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej US 293/2019/XXIV z 29.04.2019 obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
2 Ogłoszenie rekrutacji standardowej

ZR 20/2019 z 10.06.2019

ZR 23/2019 z 7.08.2019

obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
REKRUTACJA NA R. A. 2020/2021
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Określenie zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021.  US nr 407/2020/XXIV z 15.01.2020 r.  obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
2 Zmiana uchwały Senatu nr 407/2020/XXIV z dn. 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021. US nr 473/2020/XXIV z 17.06.2020 r. obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
3 Ogłoszenie rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej
i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2020/2021
ZR 37/2020 z 24.06.2020 r. obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
DODATKOWE FINANSOWANIE 
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Program Premia za publikacje IDUB 2020 (Nitrogenium Supporting Excellence in Publishing) ZR 27/2020 z 04.05.2020  obowiązujący od 04.05.2020 r.
2 Granty Rektora PG ZR 17/2020 Z 26.03.2020 obowiązujący od 26.03.2020 r.
3 Premia za publikacje naukowe i patenty na Politechnice Gdańskiej w roku 2020 ZR 19/2020 z 03.04.2020
ZR 53/2020 z 30.07.2020
obowiązujący od 03.04.2020 r.
obowiązujący od 30.07.2020 r.
4 Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Gdańskiej ZR 30/2018 z 13.09.2018 obowiązujący od 13.09.2018 r.

 

 SZKOŁA DOKTORSKA WDROŻENIOWA
 Zapraszamy na stronę Działu Spraw Naukowych do zakładki  >>> Szkoła Doktorska Wdrożeniowa