Akty wewnętrzne (uczelniane)

ORGANIZACJA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Utworzenie Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej ZR 10/2019 z 18.04.2019 obowiązujący
2 Statut Politechniki Gdańskiej US 291/2019/XXIV z 29.04.2019 obowiązuje od 01.10.2019 r.
3a Regulamin Szkoły Doktorskiej US 345/2019/XXIV z 10.07.2019 obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020
3b

Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej - Dokumentacja przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej

US 345/2019/XXIV z 10.07.2019

obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020

4

Powołanie członków Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

ZR PG nr 41/2019 z 15.10.2019 r. 

Aktualizacja: ZR PG nr 1/2020 z 07.01.2020 r.

obowiązujący do 06.01.2020 r.

 

obowiązuje od 07.01.2020 r.

PROGRAM KSZTAŁCENIA 
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Program kształcenia w Szkole Doktorskiej, obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 US 294/2019/XXIV z 29.04.2019 obowiązuje dla doktorantów przyjętych na rok akademicki 2019/2020
2 Program kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021.  US nr 408/2020/XXIV z 15.01.2020 r. obowiązuje dla doktorantów przyjętych na rok akademicki 2020/2021
 REKRUTACJA NA R. A. 2019/2020
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej US 293/2019/XXIV z 29.04.2019 obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
2 Ogłoszenie rekrutacji standardowej

ZR 20/2019 z 10.06.2019

ZR 23/2019 z 7.08.2019

obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
REKRUTACJA NA R. A. 2020/2021
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Określenie zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021.  US nr 407/2020/XXIV z 15.01.2020 r.  obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
DODATKOWE FINANSOWANIE 
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Program Premia za publikacje IDUB 2020 ZR 13/2020 z 20.03.2020 obowiązujący od 20.03.2020 r.
2 Granty Rektora PG ZR 17/2020 Z 26.03.2020 obowiązujący od 26.03.2020 r.

 

 SZKOŁA DOKTORSKA WDROŻENIOWA
 Zapraszamy na stronę Działu Spraw Naukowych do zakładki  >>> Szkoła Doktorska Wdrożeniowa