Akty wewnętrzne (uczelniane)

ORGANIZACJA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1

Utworzenie Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

ZR 10/2019 z 18.04.2019

obowiązujący

2a

Statut Politechniki Gdańskiej

US 291/2019/XXIV z 29.04.2019

obowiązywał od 01.10.2019 r. do 16.06.2020 r.

2b

Zmiany w Statucie Politechniki Gdańskiej

US nr 486/2020/XXIV z 17.06.2020 r.

obowiązywał od 17.06.2020 r. do 6.07.2020 r.

2c

Statut Politechniki Gdańskiej - tekst jednolity

Pismo Okólne Rektora PG 30/2020 z 07.07.2020 r.

obowiązuje od 07.07.2020 r.

2d

Statut Politechniki Gdańskiej - tekst jednolity

Pismo Okólne Rektora PG 47/2020 z 12.10.2020 r. obowiązuje od 12.10.2020 r.
2e

Statut Politechniki Gdańskiej - tekst jednolity

Pismo Okólne Rektora PG 8/2021 z 11.02.2021 r. obowiązuje od 11.02.2021 r.
2f

Statut Politechniki Gdańskiej - tekst jednolity

Pismo Okólne Rektora PG nr 11/2022 z 18.03.2022 r. obowiazuje od 18.03.2022 r.
3a

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej - Dokumentacja przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej

obowiązuje w roku akademickim 2019/2020 (nieaktualny)

US 345/2019/XXIV z 10.07.2019

US 345/2019/XXIV z 10.07.2019

obowiązywał w roku akademickim 2019/2020

3b

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej - Dokumentacja przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej

obowiązuje w roku akademickim 2020/2021

US nr 449/2020/XXIV
z 22.04.2020 r.

obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021

3c

Regulamin Szkoły Doktorskiej

obowiązuje w roku akademickim 2021/2022

US nr 108/2021/XXV z 21.04.2021 r. obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022
3d

Regulamin Szkoły Doktorskiej

obowiązuje w roku akademickim 2022/2023

US nr 214/2022/XXV z 20.04.2022 r. obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023
4a

Zwiększenie stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

obowiązuje w roku akademickim 2020/2021

ZR PG nr 42/2020 z 13.07.2020 r.

obowiązuje w roku akademickim 2020/2021

4b

Zwiększenie stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

obowiązuje w roku akademickim 2021/2022

ZR PG nr 44/2021 z 13.07.2021 r. obowiązuje w roku akademickim 2021/2022
4c

Zwiększenie stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

obowiązuje w roku akademickim 2022/2023

ZR PG nr 41/2022 z 27.05.2022 r. obowiązuje w roku akademickim 2022/2023
5a

Powołanie członków Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

obowiązuje w roku akademickim 2019/2020 (nieaktualny)

ZR PG nr 41/2019 z 15.10.2019 r. 

Aktualizacja: ZR PG nr 1/2020 z 07.01.2020 r.

obowiązywał do 06.01.2020 r.

 

obowiązywał od 07.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

5b

Powołanie członków Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

obowiązuje w kadencji 2020-2024

ZR PG nr 43/2020 z 13.07.2020 r.

obowiązuje od 01.09.2020 r. do 31.08.2024 r.

5c Określenie nowego składu Rady Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej Pismo Okólne Rektora PG nr 23/2021 z 09.04.2021 r. obowiązuje od 01.04.2021 r.
5d Uzupełnienie składu Rady Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej Pismo okólne Rektora PG nr 35/2021 z 19.05.2021 r. obowiązuje od 01.05.2021 r.
6 Powołanie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji 2020-2024

US nr 468/2020/XXIV z 17.06.2020 r.

Aktualizacja US 229/XXV/2022 z 15.06. 2022 r 

kadencja 2020-2024
7 Powołanie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji 2020-2024

US nr 469/2020/XXIV z 17.06.2020 r.

Aktualizacja US nr 230/2022/XX z 15.06.2022 r.

kadencja 2020-2024
8 Określenie zasad dokonywanej przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem oraz wprowadzenia wzorów formularzy ankiety oceny nauczyciela akademickiego dokonywanej przez studentów i doktorantów. ZR PG nr 10/2022 z 11.02.2022 r.
ZR PG nr 20/2022 z 23.03.2022 r.
obowiązuje od sem. letniego 2022-2023
9 Wprowadzenie wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw
doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasad udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej. 
ZR PG nr 30/2022 z 14.04.2022 r. obowiązuje od 14.04.2022 r.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA 
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Program kształcenia w Szkole Doktorskiej, obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 US 294/2019/XXIV z 29.04.2019 obowiązuje dla doktorantów przyjętych na rok akademicki 2019/2020
2 Program kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021.  US nr 408/2020/XXIV z 15.01.2020 r. obowiązuje dla doktorantów przyjętych na rok akademicki 2020/2021
3 Korekty w Programie kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, obowiązującym od roku akademickiego 2020/2021. US 73/2021/XXV z 20.01.2021 r. obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021
4 Program kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023  US 162/2021/XXV z 15.12.2021r. obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023

 

 REKRUTACJA NA R. A. 2019/2020
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej US 293/2019/XXIV z 29.04.2019 obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
2 Ogłoszenie rekrutacji standardowej

ZR 20/2019 z 10.06.2019

ZR 23/2019 z 7.08.2019

obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 

 REKRUTACJA NA R. A. 2020/2021
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1a Określenie zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021.  US nr 407/2020/XXIV z 15.01.2020 r.  obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
1b Zmiana uchwały Senatu nr 407/2020/XXIV z dn. 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021. US nr 473/2020/XXIV z 17.06.2020 r. obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
2 Ogłoszenie rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej
i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2020/2021
ZR 37/2020 z 24.06.2020 r. obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

 

 REKRUTACJA NA R. A. 2021/2022
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Określenie Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022 US 72/2021/XXV z 20.01.2021 obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2021/2022
2 Ogłoszenie rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2021/2022 ZR 37/2021 z 31.05.2021 r. obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

 

 REKRUTACJA NA R. A. 2022/2023
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Określenie Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2022/2023 US 161/2021/XXV z 15.12.2021 obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2022/2023
2 Ogłoszenie rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2022/2023 ZR PG 29/2022 z 14.04.2022 r. obowiązuje dla rekrutacji na rok akademicki 2022/2023
DODATKOWE FINANSOWANIE 
Lp. Rodzaj aktu Nr aktu i data Status
1 Program Premia za publikacje IDUB 2020 (Nitrogenium Supporting Excellence in Publishing) ZR 27/2020 z 04.05.2020  obowiązujący od 04.05.2020 r.
2 Granty Rektora PG ZR 17/2020 Z 26.03.2020 obowiązujący od 26.03.2020 r.
3 Premia za publikacje naukowe i patenty na Politechnice Gdańskiej w roku 2020 ZR 19/2020 z 03.04.2020
ZR 53/2020 z 30.07.2020
obowiązujący od 03.04.2020 r.
obowiązujący od 30.07.2020 r.
4 Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Gdańskiej ZR 30/2018 z 13.09.2018 obowiązujący od 13.09.2018 r.
5 Program Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates ZR 7/2021 z 11.02.2021 obowiązuje od 11.02.2021 r.
6 Premia za publikacje naukowe i patenty na Politechnice Gdańskiej w roku 2021 ZR 13/2021 z 02.03.2021 obowiązuje od 02.03.2021 r.
7 Program Polonium International Doctoral Fellowships ZR 10/2021 z 23.02.2021 obowiązuje od 23.02.2021 r.
8 Premia za publikacje naukowe i patenty na Politechnice Gdańskiej w roku 2022 ZR 8/2022 z 10.02.2022
ZR 35/2022 z 09.05.2022
obowiązuje od 10.02.2022 r.
obowiązuje od 09.05.2022 r.

 

 Zapraszamy na stronę Działu Spraw Naukowych do zakładki  >>> Szkoła Doktorska Wdrożeniowa