LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020[*]

Dyscyplina: architektura i urbanistyka

 

Pracownicy Wydziału Architektury

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung 
aktualizacja XII 2019

2

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

3

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
aktualizacja XII 2019

4

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik

5

dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys

6

prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki

7

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

8

dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Peczek

9

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens 
aktualizacja XII 2019

10

dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka

11

dr hab. inż. arch. Anna Górka


[*] Lista osób, które zgłosiły się do pełnienia funkcji promotora w szkole doktorskiej, przygotowana na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet przesłanych przez wydział