Program kształcenia, dyscyplina: Architektura i urbanistyka, zajęcia obowiązkowe

No. 

 Semester  

Course name 

8PRK-effect type assigned  

Course type 

 Assessment form 

Pass 

/grade 

Total hours of training  

1 

1

Research methodology in architecture and urban planning  P8U_W 
P8S_WG 
P8S_KK 
lecture written/oral grade 30

2 

2

Challenges and perspectives of contemporary architecture and urbanism  P8U_W 
P8S_WG 
P8U_U 
workshops oral pass 15

3 

 2

Sustainable design and environmental changes  P8S_WG  
P8S_UW 
P8S_UK 
workshops  oral pass 15

4 

3

Contemporary research methodology, evaluation and preservation of historic architecture  P8S_UO 
P8S_UU 
P8U_K 
lecture/workshops  oral pass 30

Total 

 

 

90h

 

Course: Research methodology in architecture and urban planning

Obligatory course

 

Nr

 

Gmach Główny (budynek nr 1), Wydział Architektury, pokój 312

 

 

  •  

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Godziny

Liczba godzin 

1

 

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

 

3

 

 

 

15.00 –  18.00

Razem: 10 godz.

 

24

 

 

 

15.00 – 18.00

25

 

21

 

 

15.00 – 18.00

2

prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski

 

3

 

 

 

15.00 – 18.00

Razem: 6 godz.

 

10

 

 

 

15.00 – 18.00

3

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

 

 

 

12

 

15.00 –18.00

Razem: 10 godz.

19

 

15.00 – 18.00

26

 

15.00 -18.00

4

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

 

 

14

 

 

15.00 - 16.45 

Razem: 4 godz.

 

 

28

 

 

15.00- 16.45

 

Łączna liczba godzin

 

 

 

 

 

 

       30 godz.