LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dyscyplina: architektura i urbanistyka

Pracownicy Wydziału Architektury

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1. dr hab. inż. arch. Anna Górka

1.sustainable development,

2.rural landcsape,

3.cultural heritage protection,

4.land management

2
2. dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka

1.theory of urban dynamics,

2.port-city spatial relations,

3.planning of ports and terminals,

4.Integrated Coastal Zone Management

1
3. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

1.urban design,

2.urban development,

3.urban regeneration,

4.waterfront redevelopment

1
4. dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek

1.Urban Design & Planning,

2.Lightign Design,

3.Energy Efficient Urban Planning,

4.Suburbanisation and Entrepreneurial Development

5
5. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

1.waterfront transformations,

2.adaptation to climate change ,

3.floating architecture,

4.nature and technology for eco-cities

2
6. prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki

1.historical buildings,

2.old foundations,

3.structural analysis,

4.reliability analysis

1
7. prof. dr hab. inż. Aleksandra Sas-Bojarska

1.landscape protection,

2.environmental impact assessment,

3.revitalisation

4.urban planning

2
8. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

1.History of Architecture,

2.Monuments Conservation,

3.Urban Landscapes,

4.Waterscapes

3
9. dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

1.sustainable development,

2.ecological architecture,

3.urban climate,

4.airflow around buildings

3
*) Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej (§13) całkowita liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej pod opieką promotora zależy od jego zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, o wartości co najmniej 70 punktów,  stanowiących osiągnięcie, przy czym do ustalenia wartości osiągnięcia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Zagranicznych. Liczba doktorantów ustalana jest na moment wyznaczania opieki promotorskiej dla nowoprzyjętych doktorantów.