LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Pracownicy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Lp Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1. dr hab. inż. Robert Bogdanowicz

1.electronic sensors,   

2.optical sensors,

3.semiconductor synthesis,

4.diamond and nanodiamond

8
2. dr hab. inż. Zbigniew Czaja

1.microcontrollers

2.analog sensors,

3.measurements,

4.fault diagnosis

5
3 prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński

1.solid oxide cells,

2.sensors,

3.electroceramics,

4.electronic materials

7
4 dr hab. inż. Waldemar Jendernalik

1.CMOS integrated circuits,     

2.CMOS image sensors,   

3.Low-power circuits,

4.Full-custom circuits design

2
5 prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk

1.control & diagnostic systems

2.optimization, modeling & identification,

3.artificial intelligence & decision making,

4.cognitive & robotic systems

10
6 dr hab. inż. Adam Lamęcki

1.high frequency circuits,

2.computational electromagnetics,

3.finite element methods,

4.microwave filters

10
7 prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

1.microwave engineering,

2.computational electromagnetics,

3.microwave filters,   

4.sicientific computing 

9
8 dr hab. inż. Krzysztof Nyka

1.microwaves and millimeter waves,

2.wireless communications,

3.antennas,

4.computational elecromagnetics

5
9 dr hab. inż. Bogdan Pankiewicz

1.Analogue circuits,     

2.CMOS     

3.Digital Circuits,

4.FPGA

2
10 dr hab. inż. Jerzy Pluciński

1.optoelectronics,

2.photonics

3.laser technics,

4.optical coherence tomography (OCT)

1
11 prof. dr hab. inż. Janusz Smulko

1.metrology,   

2.signal processing,     

3.gas sensing, 

4.random signals

10
12 prof. dr hab. inż. Tomasz Stefański

1.electromagnetics 

2.fractional-order systems, 

3.finite-difference time-domain methods,

4.parallel processing

5
13 dr hab. inż. Małgorzata  Szczerska

1.photonics

2.biophotonics,

3.fiber optic sensors ,

4.biomedical optics 

10

 

Pracownicy Wydziału Elektotechniki i Automatyki

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1 prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan

1.soft-switching converters,

2.EMI mitigation,

3.GaN power transistors,

4.Converter fed electrical drives 

5
2 dr hab. inż. Stanisław Czapp

1.electrical engineering,

2.electric devices,

3.power systems,

4.electrical safety

10
3 dr hab. inż. Michał Grochowski 

1.machine learning,     

2.decision support systems,       

3.fault detection and diagnosis,   

4.advanced control systems

10
4 dr hab. inż. Jarosław Guziński

1.Elecric Drives,

2.Power Electronics,

3.Sensorless Control,   

4.Electric Vehicles

2
5 dr hab. inż. Leszek Jarzębowicz

1.electric drives,

2.electric vehicles,

3.control algorithms,

4.voltage modulation

1
6 dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki

1.Multilevel inverters,

2.Multiphase Inverters,   

3.Space Vector Modulations,

4.Power Elekctronics

10
7 dr hab. inż. Marcin Morawiec

1.control systems,

2.electric machines,     

3.state observers, 

4.power electronics

10
8 dr hab. inż. Piotr Musznicki

1.power electronics,

2.electromagnetic compatibility,

3.wide banded circuit simulation

5
9 dr hab. inż. Robert Piotrowski

1.modelling,

2.control systems,

3.optimization,

4.industrial systems

3
10 prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski

1.power engineering,

2.mechatronic systems,

3.biomedical engineering,

4.computers and applications in medicine

5
11 prof. dr hab. inż. Paweł Szczepankowski

1.power converters       

2.pulse width modulation,     

3.DSP and FPGA devices,     

4.signal processing

5
12 prof. dr hab. inż. Marcin Śliwiński

1.Functional safety

2.Risk analysis,

3.Probabilistic modelling,

4.Cybersecurity

2
13 dr hab. inż. Arkadiusz Żak

1.modelling of physical phenomena,

2.finite element method,

3.condition monitoring and diagnosis,

4.periodic structures

10

Pracownicy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Lp Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1 dr hab. inż. Rafał Szłapczyński

1.Multi-objective meta heuristics (MOMH),

2.Evolutionary multi-objective optimisation (EMO),    

3.Decision maker's preferences in optimisation,

4.Optimisation in marine transport

10
*) Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej (§13) całkowita liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej pod opieką promotora zależy od jego zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, o wartości co najmniej 70 punktów,  stanowiących osiągnięcie, przy czym do ustalenia wartości osiągnięcia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Zagranicznych. Liczba doktorantów ustalana jest na moment wyznaczania opieki promotorskiej dla nowoprzyjętych doktorantów.